1.Програма ФАР 2004 – Проект BG 2004/016-711.11.04 -“Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на българските предприятия” "Консултантска грантова схема"

2.Програма ФАР 2005 - Проект BG2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2-144 - “Увеличаване на производствения капацитет на „ЛАРЖ” ООД чрез високотехнологична настилачна машина и нов софтуер”

Проектите се изпълняват с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

Всички права запазени. Ларж ООД - Пловдив - 2020
Вход
Затвори X